ADBLUE

close up of blue adblue tank cap

ADBLUE UITSCHAKELEN / VERWIJDEREN

Wat is Adblue uitschakelen

Als uw AdBlue-systeem niet meer werkt, kan het vele dagen en hoge kosten kosten met zich meebrengen om het te repareren. Het uitschakelen van AdBlue schakelt het AdBlue-systeem elektronisch uit en verwijdert de waarschuwingsberichten en de noodzaak om het systeem bij te vullen.

Wat is Adblue

AdBlue is een chemische stof die gewoonlijk wordt gebruikt bij SCR (Selective Catalyst Reduction) op dieselvoertuigen. Dit heeft als enig doel het NOx-niveau in de uitlaat gassen te verlagen. Deze AdBlue-vloeistof is een combinatie van ureum en gedemineraliseerd water die in het uitlaatsysteem van het voertuig wordt geïnjecteerd. Hierbij treedt een chemische reactie op, waardoor de NOx wordt omgezet in zowel stikstof als waterdamp. Soms wordt AdBlue ook wel Diesel Exhaust Fluid (DEF) genoemd.

Prijs: €350*

* ex. btw.

Nadelen van het Adblue systeem

  • Als de AdBlue-tank leeg is, kan de motor niet meer worden gestart.
  • De soms hoge kosten voor het tanken.
  • Het vriespunt is slechts -11 graden Celsius (12,2 °F).
  • Het verstoppen van de injectoren enz. is mogelijk.
  • De afbraak begint bij ongeveer 60 graden Celsius.
  • De hoge storingsgevoeligheid zorgt voor werkplaatsbezoeken.
  • Hoger brandstofverbruik omdat het systeem elektriciteit nodig heeft.
  • De gebruiker werkt met een zeer corrosieve vloeistof.
  • Zeer hoge stofbelasting voor de katalysator.

Rica heeft 200 dealers wereldwijd in 29 landen